Vehiclestrip

Protectapeel Protectapeel Vehiclestrip to tymczasowy bezklejowy, zrywalny